Eesti eest!

KERSTI MÄNNIK

Eesti eest!

KERSTI MÄNNIK

KERSTI MÄNNIK

KES MA OLEN?

Sündisin 15. jaanuaril 1970 Tallinnas. Olen kolme täiskasvanud lapse ema ja viiekordne vanaema. Alates 1993. aastast olen ettevõtja kinnisvara vahendamise, finantseerimise ja arendamise alal läbi mitmete firmade, millest tuntuim V&V Kinnisvara, OÜ Vaim ja Vara.

Olen läbi ettevõtete liikmeks Kinnisvarafirmade Liidus, ICC Eesti – Rahvusvahelises Kaubanduskojas. Ühtlasi olen MTÜ Harku valla Ettevõtlikud Naised asutaja.

Keskerakonda kuulun alates 2009. aastast tänu Sulev Roosile. Olen osutunud valituks Harjumaa piirkonna juhatusse, Keskerakonna volikokku, Keskerakona naisteklubisse KENA ning juhin Harku valla osakonda. 2013-2017. aastatel olin Harku valla planeerimise – ja ehituskomisjoni liige.

MILLE EEST MA SEISAN?

Ma tahan seista riigi toe eest Eesti inimestele ja ettevõtlusele.

Eesti on väike riik. Meil tuleb väärtustada iga inimest ning tema panust Eesti kujunemisele ja arengule. Lööklause „Saagem kõik ise hakkama!“ on amoraalne. Meil siin Eestis ei ole õigust kedagi oma murega üksi jätta. Ühtne, hooliv ja tugev pere ja kogukond on suur väärtus ka riigile.

Teeme Eesti inimesed terveks, laseme nad õigel ajal arsti juurde.

Kõik algab märkamisest ja see teeb võimalikuks halva ennetamise. Inimesed jõuavad praegu eriarstiabini liiga hilja. Ravijärjekorrad on pikad ja oodates inimeste haigused süvenevad. Arstile peab saama kohe ning see tuleb haigekassas kindlustatutele hüvitada. Odavam ei ole maksta haigushüvitisi, selle asemel, et ravida inimesed terveks ja lasta neil tagasi tööle minna, sest ainult nii saavad kuludest tulud.

Kui inimese eest hoolitsemiseks on tarvis hooldekodu, peab selle pensioni eest kätte saama.

Riik peab näitama oma tänu inimestele, kes on lapsed üles kasvatanud, mitte veeretama nende hoolduskoormust laste kaela.

Inimesel peab olema võimalus väärikale vanaduspõlvele.

Eesti inimesed tahavad ka vanaduses oma kodus elada, see seab meie vananevas ühiskonnas ülesande rahastada rohkem koduõendust.

Pean riiklikult tähtsaks, et Eesti noored saaksid rajada oma kodu Eestisse – noore pere kodulaenu omaosalust tuleb käendada riigil.

Kui kahel noorel teineteist armastaval inimesel on võimalik soetada oma kodu, siis see on esimene samm pere loomise poole. Peame tegema kõik selleks, et noored inimesed tahaksid Eestis elada. Noored ei peaks minema Soome või Austraaliasse ainult selle pärast, et koguda raha Eestis elamiseks.

Kui noored saavad luua oma pere ja kodu, käivitub juba ajast-aega toiminud kolme põlvkonna ühise toimimise ja ühtehoidmise süsteem. Kunagi ei jää soe söök tegemata, alati on lapsed hoitud, kui tekib soov minna teatrisse või tantsima ning alati on noorte inimeste abi omast käest,' kui on vaja puid tassida või lund lükata. Perekondades on tugevus!

Muudame riigi ettevõtlussõbralikumaks.

Ametkonnad, kes saadavad ettevõtjate juurde erinevaid kontrollijaid ja inspektoreid, peaksid esmalt looma toimiva nõustamissüsteemi. Vajadust ettevõtlikkusele innustamise ja mitte selle eest karistamise järele ei tohi alahinnata.

Eesti majandus seisab paljuski väikeettevõtlusel. Me peame riiklikult aru saama, et see on suur rikkus, kui inimesed on ettevõtlikud ja annavad tööd ka teistele inimestele. Praegu paljud ametnikud justkui kardaks, et äkki saab ettevõtja nende nõuannetest mingit kasu. Tegelikult peaks iga ametnik küsima, kas majandus on saanud kasu sellest, mis ma teen?

TUTVU KESKERAKONNA PROGRAMMIGA SIIN!

TEGEMISED PILDIS

VIIMASED UUDISED

VIIMASED UUDISED

Sinu Naise abil riigikokku

Kõik eeldused korralikuks peoks olid täidetud. Keskerakondlase Kersti Männiku laupäevaõhtune valimispidu Keila kultuurikeskuses ei petnud lootusi.

VALIMISTENI JÄÄNUD

VÕTA MINUGA ÜHENDUST